Bong da

Kết quả bóng đá Việt Nam

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
31/05/2024 19:15 Vòng 22 (KT) [3]Hà Nội 5 - 2 2 - 1 Khánh Hòa[14]
 • Diễn biến Hà Nội vs Khánh Hòa
 • Đội hình Hà Nội vs Khánh Hòa
 • Video Hà Nội vs Khánh Hòa
 • Tip Hà Nội vs Khánh Hòa
31/05/2024 18:00 Vòng 22 (KT) [4]Becamex Bình Dương 1 - 2 0 - 2 Tp Hồ Chí Minh[8]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Becamex Bình Dương vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Becamex Bình Dương vs Tp Hồ Chí Minh
31/05/2024 18:00 Vòng 22 (KT) [1]Nam Định 1 - 1 0 - 0 Sông Lam Nghệ An[11]
 • Diễn biến Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
30/05/2024 19:15 Vòng 22 (KT) [7]Viettel 2 - 1 0 - 1 Hải Phòng[5]
 • Diễn biến Viettel vs Hải Phòng
 • Đội hình Viettel vs Hải Phòng
 • Video Viettel vs Hải Phòng
 • Tip Viettel vs Hải Phòng
30/05/2024 18:00 Vòng 22 (KT) [2]Bình Định 3 - 0 0 - 0 Quảng Nam[10]
 • Diễn biến Bình Định vs Quảng Nam
 • Đội hình Bình Định vs Quảng Nam
 • Video Bình Định vs Quảng Nam
 • Tip Bình Định vs Quảng Nam
30/05/2024 18:00 Vòng 22 (KT) [13]Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1 - 0 0 - 0 Công An Hà Nội[6]
 • Diễn biến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
 • Đội hình Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
 • Video Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
 • Tip Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
30/05/2024 17:00 Vòng 22 (KT) [12]Hoàng Anh Gia Lai 1 - 1 1 - 1 Thanh Hóa[9]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Thanh Hóa
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Thanh Hóa
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Thanh Hóa
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Thanh Hóa
26/05/2024 19:15 Vòng 21 (KT) [4]Công An Hà Nội 1 - 2 0 - 2 Viettel[8]
 • Diễn biến Công An Hà Nội vs Viettel
 • Đội hình Công An Hà Nội vs Viettel
 • Video Công An Hà Nội vs Viettel
 • Tip Công An Hà Nội vs Viettel
26/05/2024 19:15 Vòng 21 (KT) [6]Hải Phòng 3 - 2 2 - 1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh[12]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Đội hình Hải Phòng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Video Hải Phòng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Tip Hải Phòng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
26/05/2024 18:00 Vòng 21 (KT) [14]Khánh Hòa 1 - 2 0 - 1 Bình Định[3]
 • Diễn biến Khánh Hòa vs Bình Định
 • Đội hình Khánh Hòa vs Bình Định
 • Video Khánh Hòa vs Bình Định
 • Tip Khánh Hòa vs Bình Định
26/05/2024 18:00 Vòng 21 (KT) [7]Thanh Hóa 2 - 5 2 - 1 Nam Định[1]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Nam Định
 • Đội hình Thanh Hóa vs Nam Định
 • Video Thanh Hóa vs Nam Định
 • Tip Thanh Hóa vs Nam Định
26/05/2024 17:00 Vòng 21 (KT) [13]Sông Lam Nghệ An 1 - 0 1 - 0 Becamex Bình Dương[2]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Becamex Bình Dương
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Becamex Bình Dương
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Becamex Bình Dương
25/05/2024 19:15 Vòng 21 (KT) [9]Tp Hồ Chí Minh 4 - 1 1 - 1 Hoàng Anh Gia Lai[10]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
25/05/2024 17:00 Vòng 21 (KT) [8]Quảng Nam 0 - 3 0 - 2 Hà Nội[5]
 • Diễn biến Quảng Nam vs Hà Nội
 • Đội hình Quảng Nam vs Hà Nội
 • Video Quảng Nam vs Hà Nội
 • Tip Quảng Nam vs Hà Nội
22/05/2024 18:00 Vòng 20 (KT) [1]Nam Định 2 - 4 0 - 3 Hải Phòng[7]
 • Diễn biến Nam Định vs Hải Phòng
 • Đội hình Nam Định vs Hải Phòng
 • Video Nam Định vs Hải Phòng
 • Tip Nam Định vs Hải Phòng
22/05/2024 18:00 Vòng 20 (KT) [14]Khánh Hòa 0 - 1 0 - 0 Viettel[9]
 • Diễn biến Khánh Hòa vs Viettel
 • Đội hình Khánh Hòa vs Viettel
 • Video Khánh Hòa vs Viettel
 • Tip Khánh Hòa vs Viettel
22/05/2024 18:00 Vòng 20 (KT) [3]Bình Định 1 - 2 1 - 2 Sông Lam Nghệ An[13]
 • Diễn biến Bình Định vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Bình Định vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Bình Định vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Bình Định vs Sông Lam Nghệ An
21/05/2024 19:15 Vòng 20 (KT) [6]Hà Nội 2 - 1 1 - 1 Thanh Hóa[5]
 • Diễn biến Hà Nội vs Thanh Hóa
 • Đội hình Hà Nội vs Thanh Hóa
 • Video Hà Nội vs Thanh Hóa
 • Tip Hà Nội vs Thanh Hóa
21/05/2024 19:15 Vòng 20 (KT) [10]Tp Hồ Chí Minh 2 - 1 1 - 0 Công An Hà Nội[3]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
21/05/2024 17:00 Vòng 20 (KT) [11]Hoàng Anh Gia Lai 2 - 1 0 - 1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh[8]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
21/05/2024 17:00 Vòng 20 (KT) [9]Quảng Nam 2 - 1 0 - 0 Becamex Bình Dương[2]
 • Diễn biến Quảng Nam vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Quảng Nam vs Becamex Bình Dương
 • Video Quảng Nam vs Becamex Bình Dương
 • Tip Quảng Nam vs Becamex Bình Dương
18/05/2024 19:15 Vòng 19 (KT) [12]Viettel 2 - 1 0 - 1 Nam Định[1]
 • Diễn biến Viettel vs Nam Định
 • Đội hình Viettel vs Nam Định
 • Video Viettel vs Nam Định
 • Tip Viettel vs Nam Định
18/05/2024 18:00 Vòng 19 (KT) [3]Bình Định 1 - 1 0 - 1 Hải Phòng[6]
 • Diễn biến Bình Định vs Hải Phòng
 • Đội hình Bình Định vs Hải Phòng
 • Video Bình Định vs Hải Phòng
 • Tip Bình Định vs Hải Phòng
18/05/2024 17:00 Vòng 19 (KT) [13]Sông Lam Nghệ An 2 - 1 0 - 1 Khánh Hòa[14]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Khánh Hòa
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Khánh Hòa
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Khánh Hòa
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Khánh Hòa
17/05/2024 19:15 Vòng 19 (KT) [7]Hà Nội 2 - 0 1 - 0 Hoàng Anh Gia Lai[10]
 • Diễn biến Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
17/05/2024 18:00 Vòng 19 (KT) [11]Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2 - 1 0 - 1 Tp Hồ Chí Minh[9]
 • Diễn biến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Tp Hồ Chí Minh
17/05/2024 18:00 Vòng 19 (KT) [4]Becamex Bình Dương 4 - 1 1 - 0 Công An Hà Nội[2]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Công An Hà Nội
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Công An Hà Nội
 • Video Becamex Bình Dương vs Công An Hà Nội
 • Tip Becamex Bình Dương vs Công An Hà Nội
17/05/2024 18:00 Vòng 19 (KT) [5]Thanh Hóa 3 - 1 1 - 0 Quảng Nam[8]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Quảng Nam
 • Đội hình Thanh Hóa vs Quảng Nam
 • Video Thanh Hóa vs Quảng Nam
 • Tip Thanh Hóa vs Quảng Nam
13/05/2024 19:15 Vòng 18 (KT) [11]Viettel 1 - 1 0 - 0 Bình Định[3]
 • Diễn biến Viettel vs Bình Định
 • Đội hình Viettel vs Bình Định
 • Video Viettel vs Bình Định
 • Tip Viettel vs Bình Định
13/05/2024 18:00 Vòng 18 (KT) [12]Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2 - 2 1 - 2 Hà Nội[7]
 • Diễn biến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hà Nội
 • Đội hình Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hà Nội
 • Video Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hà Nội
 • Tip Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hà Nội
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáViệt NamVNBóng đá Việt NamVietnamV-LeagueVIE D1Việt Nam Super LeagueVLeague
Cập nhật lúc: 31/05/2024 21:15
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp